top of page
Search

MS Excel - TRIM(...)

Асуудал: Таны ажиллаж байгаа файл дээр үгс хооронд нь хэрэггүй хоосон зайнууд байгаад байвал яаж маш хурдан цэвэрлэх вэ?


Ашиглах функц: TRIM(...)

Үг хоорондын нэг зайнаас бусад хэрэггүй хоосон зайг устгана.


Жишээ:

1. " Хэрэггүй хоосон зай" гэдэг утгатай экселийн нүд байлаа.

2. =TRIM("хоосон зай цэвэрлэх нүдийг оруулна")


Манай жишээн дээр бол =TRIM(B2)0 comments

Comments


bottom of page