top of page
Search

MS Excel - LEFT(...)

Асуулт: Урт тесктээс эхний 3 үсгийг л сонгож авах бол яах вэ?


Ашиглах функц: LEFT(...)

Текстийн эхний буюу зүүн талын тэмдэгтүүдийг гаргана.


Жишээ:

1. Эхний багананд урт хаяг байлаа, харин бид дүүргийн нэрийг буюу эхний 3 үсгийг л түүж гаргахад болно.

2. =LEFT(текст байгаа нүд, эхний хэдэн тэмдэгтийг авах вэ гэдэг тоог бичнэ)


Манай жишээн дээр бол =LEFT(B3, 3)

0 comments

Comments


bottom of page