top of page
Search

MS Excel - CONCATENATE(...)

Асуулт: Тус тусдаа нүдэнд байгаа текстүүдийг нэг нүдэнд яаж нэгтгэх вэ?


Ашиглах функц: CONCATENATE(...)

30 хүртэлх тусдаа текстийг нэгтгэнэ.


Жишээ:

1. Эхний багананд нэрс, хоёрдугаар багананд дүүрэг эсвэл хороо гэх мэт утга байлаа.

2. =CONCATENATE(эхний нүд, " ", дараагийн нүд)

Нийлүүлэх нүднүүдийн хооронд " "-ыг оруулж өгснөөр дундаа зайтай болно.


Манай жишээн дээр бол =CONCATENATE(B2," ", C2)0 comments

Comments


bottom of page