top of page
Search

Цалингаас суутгах татварын хэмжээ


Эрхэм санхүүчидээ 2020 оны 1 дүгээр сарын 1 нээс өнөөдрийг хүртэл мөрдөгдөж байгаа татварын хөнгөлөлт.

  1. Та НДШ төлсөний дараа 0-500,000 төгрөг хүртэлх хэмжээний цалин авч байвал 20,000 төгрөг буюу жилд 240,000 төгрөгийн хөнгөлөлт эдэлнэ.

  2. Та НДШ төлсөний дараа 500,001-1,000,000 төгрөг хүртэлх хэмжээний цалин авч байвал 18,000 төгрөг буюу жилд 216,000 төгрөгийн хөнгөлөлт эдэлнэ.

  3. Та НДШ төлсөний дараа 1,000,001-1,500,000 төгрөг хүртэлх хэмжээний цалин авч байвал 16,000 төгрөг буюу жилд 192,000 төгрөгийн хөнгөлөлт эдэлнэ.

  4. Та НДШ төлсөний дараа 1,500,001-2,000,000 төгрөг хүртэлх хэмжээний цалин авч байвал 14,000 төгрөг буюу жилд 168,000 төгрөгийн хөнгөлөлт эдэлнэ.

  5. Та НДШ төлсөний дараа 2,000,001-2,500,000 төгрөг хүртэлх хэмжээний цалин авч байвал 12,000 төгрөг буюу жилд 144,000 төгрөгийн хөнгөлөлт эдэлнэ.

  6. Та НДШ төлсөний дараа 2,500,001-3,000,000 төгрөг хүртэлх хэмжээний цалин авч байвал 10,000 төгрөг буюу жилд 120,000 төгрөгийн хөнгөлөлт эдэлнэ.

  7. Та НДШ төлсөний дараа 3,000,001-дээш төгрөгийн цалин авч байвал хөнгөлөлт эдлэхгүй.

0 comments
bottom of page