top of page
Search

СӨХ-ийн Удирдах зөвлөл, Хяналтын зөвлөлийн гишүүдийн анкет


Эрхэм СӨХ-тэй холбоотой бүрдүүлэх бичиг баримтын нэгээхэн хэсэг болох СӨХ-ийн Удирдах зөвлөл, Хяналтын зөвлөлийн гишүүдийн анкетыг ашиглахад хялбар болгож, MS Word хэлбэрээр хувирган бэлтгэснийг хүргэж байна.

Доорх файлыг татаж авна уу .

20-СӨХ-ийн УЗ, ХЗ-ийн анкет
.docx
Download DOCX • 22KB

0 comments

תגובות


bottom of page