top of page
Search

СӨХ-ийн ибаримт буюу төлбөрийн баримт шивэх код


Өдрийн мэндээ. СӨХ-ийн Ибаримт шивэх код өөрчлөгдсөн байна шүү. Нөхдөө.


“Төлбөрийн баримт” гэж тухайн төлбөр тооцоо хийгдсэнийг нотлох он, сар, өдөр, дахин давтагдашгүй төлбөрийн дугаар бүхий нэгдсэн системээр баталгаажсан, албан татвар суутган төлөгч буюу худалдаа эрхлэгчийг таних тэмдэг бүхий нэр, хаяг, татвар төлөгчийн дугаар, худалдаа хийгдсэн бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, код, тоо хэмжээ, үнэ, төлбөр тооцооны болон татварын дүн зэрэг мэдээллийг агуулсан зориулалтын тоног төхөөрөмжөөс гаргасан цаасан болон цахим баримтыг хэлнэ.


Эрхэм оршин суугч таньд сугалааны дугааргүй дараах ибаримт бичигдэн ирэх болно шүү.
Та ингээд л СӨХ гэгч газартайгаа тооцоо хийж өгсөн мөнгөний маань зарцуулт хэр явж байгааг хянах, шаардах эрх үүснэ.


СӨХ-ийн төлбөрөө цаг алдалгүй төлж эрхээ эдэлж үүргээ биелүүлцгээе.2 comments
bottom of page