top of page
Search

СӨХ-ийн ибаримт буюу төлбөрийн баримт шивэх код


Өдрийн мэндээ. СӨХ-ийн Ибаримт шивэх код өөрчлөгдсөн байна шүү. Нөхдөө.


“Төлбөрийн баримт” гэж тухайн төлбөр тооцоо хийгдсэнийг нотлох он, сар, өдөр, дахин давтагдашгүй төлбөрийн дугаар бүхий нэгдсэн системээр баталгаажсан, албан татвар суутган төлөгч буюу худалдаа эрхлэгчийг таних тэмдэг бүхий нэр, хаяг, татвар төлөгчийн дугаар, худалдаа хийгдсэн бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, код, тоо хэмжээ, үнэ, төлбөр тооцооны болон татварын дүн зэрэг мэдээллийг агуулсан зориулалтын тоног төхөөрөмжөөс гаргасан цаасан болон цахим баримтыг хэлнэ.


Эрхэм оршин суугч таньд сугалааны дугааргүй дараах ибаримт бичигдэн ирэх болно шүү.
Та ингээд л СӨХ гэгч газартайгаа тооцоо хийж өгсөн мөнгөний маань зарцуулт хэр явж байгааг хянах, шаардах эрх үүснэ.


СӨХ-ийн төлбөрөө цаг алдалгүй төлж эрхээ эдэлж үүргээ биелүүлцгээе.4 comments

4 Comments


Guest
Apr 02

Нийтийн орон сууцны барилга гэдэг нь юу гэсэн үг юм болоо? СӨХ гэж ч болоогүйн бх даа

Like
UB audit
UB audit
Apr 21
Replying to

СУУЦ ӨМЧЛӨГЧДИЙН ХОЛБООНЫ ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ, НИЙТИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ОРОН СУУЦНЫ БАЙШИНГИЙН ДУНДЫН ӨМЧЛӨЛИЙН ЭД ХӨРӨНГИЙН ТУХАЙ 4.1.1."нийтийн зориулалттай орон сууцны байшин" гэж Орон сууц хувьчлах тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 1 дэх заалтад заасан барилгыг; за харин Орон сууц хувьчлах тухай хуулийн 1/ "нийтийн зориулалттай орон сууцны байшин" гэж бүхэлдээ буюу ихэнх хэсэг нь дөрөв ба түүнээс дээш сууцны зориулалттай барилгыг;

Like

Guest
Oct 23, 2023

Юу ч ойлгосонгүй.

Like
Guest
Nov 30, 2023
Replying to

асуултаа асуугаарай. Хариулт өгөхөд бэлэн😊

Like
bottom of page