top of page
Search

СӨХ болон жижиг ААНБ-д ашиглагдах Ерөнхий журнал хөтлөлт


СӨХ болон жижиг ААНБ-ын нягтлан бодогч нарт зориулан Ерөнхий журнал хэрхэн хөтлөх, Ерөнхий журнал гэж юуг хэлдэг, яагаад заавал хөтлөдөг, түүнээс улбаалан дараагийн шатанд юу хийж болох талаар бичиж байна.


Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 3.1.4 ""журнал" гэж ажил, гүйлгээг ерөнхий дэвтрийн дансанд шилжүүлэхийн өмнө цаг хугацааны дарааллаар нь бүртгэх бичилтийг;" т заасан байдаг.


Сангийн сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 05-ний өдрийн 348 тоот тушаалын хавсралтанд:

4.1. Ерөнхий журнал -ЕЖ

Ерөнхий журналыг анхан шатны баримт болон зарим дэлгэрэнгүй бүртгэлийг үндэслэн хөтөлнө. Үүнд:

  1. “Үндсэн хөрөнгийн дэлгэрэнгүй бүртгэл”, “Цалин хөлсний дэлгэрэгүй бүртгэл”, болон “Үйлдвэрлэлийн өртгийн тайлан” гэх мэт;

  2. Тусгай журналд бүртгэх боломжгүй, эсвэл бүртгээгүй орхигдсон ажил гүйлгээг нотлох баримтыг үндэслэн хөтлөх;

  3. Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн дагуу бүртгэсэн ажил гүйлгээг залруулах, тохируулах бичилт хийх;

  4. Хаалтын бичилт хийх зэргээр ашиглана.

Ерөнхий журналыг “ЕЖ” гэж тэмдэглэн бүртгэлд ашиглана. Журналын гүйлгээг ерөнхий дэвтрийн дансаар бүлэглэн товчоолсны дараа дүнг ерөнхий дэвтэрт шилжүүлэн бичнэ.

Ерөнхий журналын EXCEL хэлбэрийг татаж аваад ашиглаарай.


33-СӨХ, Жижиг ААН-ийн Ерөнхий журнал
.xlsx
Download XLSX • 49KB


0 comments

Comments


bottom of page