top of page
Search

Санхүүгийн тайлангийн үг хэллэгӨглөөний мэнд.

Өнөөдрөөс эхлэн 7 хоногийн 2 дахь өдөр бүр санхүүгийн тайлагийн үг хэллэгүүдийг Монгол, Англи, Хятад хэлээр нь оруулна аа.


СТ-1 буюу Санхүүгийн байдлын тайлан -Байгууллагын өнгөрсөн болон одоогийн хөрөнгө, өр төлбөр, эздийн өмчийн үнэ цэнэ чадавхийг харуулна.СТ-2 буюу Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан -Байгууллагын тодорхой хугацааны /өмнөх, одоо/ бизнесийн орлого, зардал, олз, гарз бизнесийн үр дүнг нэгтгэн харуулна.


СТ-3 буюу Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан -Компанийн хувьцаа эзэмшигчидийн эмчийн бүтэц, бүрэлдэхүүн болон бизнестээ оруулсан хөрөнгө оруулалтын өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг нэгтгэн харуулна.


СТ-4 буюу Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан -Компанийн тайлант хугацааны буюу өнгөрсөн оны мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг нэгтгэн харуулна. Энэхүү тайлан нь зөвхөн мөнгөн сууриар бэлтгэгдэх ба дээрх 3 тайлан нь аккруэл сууриар бэлтгэгдэнэ шүү.


Санхүүгийн тайлантай холбоотой үг хэллэгүүдийг сурцгаая.


Асуух зүйл байвал веб болон пэйж рүү бичээрэй.

0 comments

Commenti


bottom of page