top of page
UVA_Cover.jpg
Манай үйлчилгээ

Аудит, зөвлөгөө

  • Санхүүгийн тайлангийн аудит

  • Хөндлөнгийн аудит

  • Санхүүгийн зөвлөгөө

  • Татварын зөвлөгөө

Нягтлан бодох бүртгэл

  • Санхүүгийн тайлан гаргах

  • Татварын тайлан гаргах

Сургалт

  • Санхүүгийн тайлан гаргах 

  • Санхүүгийн тайлан унших

  • Татварын тайлан гаргах

  • Microsoft Excel программын сургалт

Нүүр хуудас

Таны санхүүгийн мэдлэгт

Нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлантай холбоотой мэдээлэл, зөвлөгөө

bottom of page