top of page
Search

ХЗХ-ны харилцах, кассын тайлангуудын маягт


Тухайн байгууллагын нягтлан бодогч нь банкны харилцах дансыг боловсруулалт хийхдээ интернэт банкаараа нэвтрэн EXCEL хэлбэр лүү хөрвүүлэн татан авч боловсруулалт хийнэ.

EXCEL хэлбэрээр татан авсан файлыг 2 хувь хадгална.

 1. Банкнаас шууд татсан Эх хуулбар /EXCEL хэлбэртэй/

 2. Дахин нэг хуулбар үүсгэж түүн дээрээ боловсруулалт хийж эхэлнэ.

Нягтлан бодогч нь банкны харилцах дансны хуулга, кассын тайлан тэдгээрт хавсаргасан анхан шатны баримтыг үндэслэж хөтлөх ба харилцах данс тус бүрээр мөн валютын төрлөөр ангилж хөтөлнө.


Харилцахын тайланд дараах хэсэг агуулагдсан байна:

 1. Байгууллагын нэр

 2. Банкны нэр

 3. Харилцах дансны дугаар

 4. Тайлант огноо

 5. Валютын төрөл

 6. Огноо

 7. Гүйлгээний утга

 8. Гишүүний дугаар

 9. Харилцагчийн нэр

 10. Орлого, зарлага, үлдэгдэл

Харилцах болон кассын тайланг файлаар оруулсан байгаа дагаад хийгээрэй. Амжилт

54-Харилцах-ХЗХ
.xlsx
Download XLSX • 167KB0 comments

Comments


bottom of page