top of page
Search

СӨХ-ийн Гүйцэтгэх захирал, нягтлан бодогч, байрны оршин суугчдаа


Оройн мэндээ. Та бүхэнд өнөөдөр СӨХ-ийн талаар тогтмол мэдээлэл оруулж байгаа бол харин өнөөдөр оршин суугчдын авлагыг яаж хөтлөвөл үр дүнд хүрэх вэ, мөн боломжит орлогоо тодорхойлж чадаж байна уу, одоогийн авлагын үлдэгдэл үнэн бодит уу, бодит бол санхүүгийн тайланд тусгагдаж чадаж байна уу эдгээр асуултанд хариулт өгье.


СӨХ-ийн боломжит орлого, оршин суугчдаас ямар хэлбэрээр орж ирсэн, тооцооллын дагуу хасагдаж байна уу, одоо тухайн оршин суугчийн өр, авлагын үлдэгдэл хэд байна вэ гэдгийг энэ хүснэгтээс хараарай.

23-A1-Toot-Оршин суугчдын авлага
.xls
Download XLS • 80KB

Бас дараагийн хүснэгтээр боломжит орлогыг он оноор багцлан гаргаж, төлөлтийн огноог сар өдрөөр харуулсан байдлаар харж хийж гүйцэтгэж болно.


24-А1-Toot-Оршин суугчдын авлага
.xlsx
Download XLSX • 94KB

Санхүүгийн тайланд авлагын нэгтгэл хүснэгтээр гарсан дүн маань таарч байна уу.

Мөнгөн гүйлгээний тайланд тусгагдах оршин суугч бид нарын төлсөн мөнгө таарч байна уу гэдгийг харах ёстой.


СӨХ үнэхээр алдагдалтай ажиллаад байна уу гэдгийг ингэж тооцоолж болно.


За Амжилт Эрхэм СӨХ-ийн УЗ. Хяналтын зөвлөл, Гүйцэтгэх захирал, нягтлан бодогч, оршин суугчдаа амжилт.

0 comments

Comments


bottom of page