top of page
Search

Санхүүгийн тайлангаа дараах дарааллаар хийгээрэй.


Шинэхэн санхүүчид минь бид дараах дарааллаар санхүүгийн тайлангаа бэлтгэж байгаа шүү .

 1. НӨАТ-ийн нэгтгэл хүснэгт бэлтгэнэ

 2. Ибаримтын нэгтгэл хүснэгт бэлтгэнэ

 3. Цалингийн нэгтгэл хүснэгт бэлтгэнэ

 4. Харилцахын тайлангаа боловсруулна

 5. Кассын тайлангаа боловсруулна

 6. Бараа материалын тайлангаа гаргана

 7. Ерөнхий журнал бэлтгэнэ

 8. Гүйлгээ баланс бэлтгэнэ

 9. Санхүүгийн 4 тайлангаа бэлтгэж гаргана

 10. ААНОАТ-ын тайлангаа хийнэ

 11. Цалин хөлстэй холбоотой тайлангаа хийнэ.

 12. Нийслэл хотын албан татварын тайлангаа гаргана.


0 comments
bottom of page