top of page
Search

Бидний төлж байгаа НДШ даатгуулагч/ажил олгогч


Эрхэмүүдээ та цалингаасаа НД хэдэн хувиар төлдөг мөн танай байгууллага таныг ажлын байраар хангаж байгаа учраас гээд хэдэн төгрөг төлдөгийг мэдэх үү.

Код

Нэршил

Даатгуулагч

Ажил олгогч

01

Аж ахуй нэгж байгууллагын ажилтан

11.5

12.5

06

Хүүхдээ асрах чөлөөтэй байгаа аж ахуй нэгж, байгууллагын ажилтан эх/эцэг

-

9.5

14

Сул зогсолтын үеийн олговор авч байгаа даатгуулагч

11.5

12.5

17

Жирэмсний, амаржсаны амралттай байгаа ажилтан эх

-

12.5

22

Тэтгэвэр тогтоолгосны дараа ажиллаж байгаа ажилтан

9.3

10.3

32

Хууль бусаар ажлаас халагдсан ажилтан

-

9.5

40

Үндсэн ажлаас гадуур ажил гүйцэтгэгч /даатгуулагч

11.3

12.3

70

​Тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтоолгосны дараа ажиллаж байгаа ажилтан/энгийн

9.3

10.3

02

Иргэний хуулийн ажил гүйцэтгэх, хөлсөөр ажиллах гэрээгээр ажиллагч

11.5

12.5

08

Хугацаат цэргийн албан хаагч, цэрэг, цагдаагийн сургуулийн сонсогч

-

9.5

11

​Цэрэг, цагдаагийн ажилтан

2.0

2.0

20

Ажил олгогчийн захиалгаар суралцагч

-

9.5

21

Нэг сараас дээш хугацаагаар хөдөлмөрийн чадвараа алдсан ажилтан

-

12.5

25

Жилд 7 сараас доошгүй хугацаанд үндсэн үйл ажиллагаагаа явуулдаг улирлын чанартай үйл ажиллагаатай байгууллагад хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагч /сул зогссон үед

-

12.5

34

Сул зогсолтын үеийн олговор авч байгаа тэтгэвэр тогтоолгосон ажилтан

9.3

10.3

38

Жирэмсний, амаржсаны амралттай байгаа тэтгэвэр

-

10.3

39

Тэтгэвэр тогтоолгосны дараа ажиллаж байгаа 1 сараас дээш хугацаагаар хөдөлмөрийн чадвараа алдсан ажилтан

-

10.3

50

Хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх гэрээтэй өмгөөлөгч

11.3

12.3

Үндсэн цалин 2,500,000 төгрөг гэвэл:

Эрхэмүүдээ дараах мөнгийг тус тус НД-ийн байгуулагад шилжүүлнэ.

  1. Та цалингаасаа : 287,500 төгрөг

  2. Танай байгууллага : 312,500 төгрөг

Нийт Нд-ийн байгууллагад : 600,000 төгрөг шилжүүлнэ.0 comments

Comments


bottom of page