top of page
Search

Ажилласан хугацааг тооцох журам


Эрхэмүүдээ одоо та бүхэнд ЗГ-ын 1991 оны 01 дүгээр сарын 11-ний 13 тоот тогтоолын талаар мэдээлэл оруулж байна.


Энэхүү журам нь ээлжийн амралт олгох болон тэдний ажилласан хугацаатай холбогдох бусад эрхийг баталгаажуулахад ажилласан хугацааг тооцоход энэхүү журмыг баримтладаг байна.0 comments

Comments


bottom of page